Revitalizace centra města Proseč - Sever

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Studie
Datum zahájení
1. 1. 2013
Datum ukončení
1. 10. 2014

Revitalizace centra města Proseč - studieProjekt "Revitalizace centra města Proseč - Sever" řeší zlepšení vzhledu veřejného prostranství v centru města, vytvoření nových parkovacích míst a především zvýšení bezpěčnosti pro chodce v celé dotčené lokalitě. Před fotbalovým hřištěm se v současné době nachází rozlehlá parkovací plocha s prašnou povrchovou úpravou, která slouží k odstavení převážně osobních vozidel a to hlavně v době konání fotbalových zápasů. Samotné parkování je však neuspořádané, tak jako i následné vyjíždění do silnice II/357 po skončení utkání. Dále vyvstala potřeba zbudování zpevněných ploch pro pěší a to v místech pěšinek vyšlapaných chodci. Konkrétně se jedná o levou stranu silnice II/357 a to v úseku od zmiňovaného parkoviště před fotbalovým hřištěm až po prodejnu COOP na náměstí.

Před zpracováním studie došlo k navržení celkem čtyř variantních řešení, podle kterých jsme se rozhodli pro finální podobu jenž je řešena projektovou dokumentací - studií. Došlo k navržení takových stavebních úprav, které systematicky usměrní a zpřehlední systém jak parkování, tak i pohyb dopravních prostředků v centru města. Stavební úpravou jednoznačně dojde ke zvýšení bezpečnosti  jednotlivých účastníků silničního provozu.

Do celé akce byl zahrnut i utopený chodník na náměstí a to před budovou v níž sídlí společnost Lesy České republiky s.p. až po provozovnu společnosti TORO VM a.s., projekt navrhuje i oficiální přechod pro chodce na velmi  frekventovaném místě.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 2013 - zpracováno stanovisko Policie ČR ke studii
  • 2013 - zpracování studie pro projednání s občany a dotčenými orgány
  • 2012 - vyhodnocení návrhů řešení dotčené lokality
Dokumenty
b_01.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
b_02.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
b_03.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)