Revitalizace autobusových čekáren Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 1. 2013
Datum ukončení
1. 6. 2014

Vizualizace zastávky po realizaci projektuÚzemí města Proseč se skládá ze sedmi místních částí – samostatných katastrálních územím, kterými jsou Proseč, Podměstí, Záboří, Paseky, Martinice, Česká Rybná a Miřetín. Na tomto prostoru se nachází celkem 22 autobusových zastávek, z nichž 14 je vybaveno čekárnou pro cestující.  Většina z nich pochází z období 1960 – 1980, pouze v Proseči na náměstí jsou umístěny 3 nové čekárny, které lze s ohledem na technický stav a vzhled označit jako vyhovující.   Zbývajících 11 objektů vykazuje značné nedostatky – jak v opotřebení stavebních konstrukcí, tak i v absenci potřebného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a také svým nedokonalým označením. V mnoha případech bude nutno řešit i přístupnost čekáren – vybudování zpevněných ploch s napojením na stávající chodníky a místní komunikace.

Účelem projektu je odstranit výše uvedené nedostatky – zajistit sanaci stavebních konstrukcí a opatřit čekárny odpovídajícím vybavením a označením, což by výrazně zvýšilo funkčnost objektů a komfort cestujících – jak místních občanů, tak turistů a dalších návštěvníků regionu. Zároveň by díky jednotnému technickému řešení navržených opatření (barevné řešení objektu, mobiliář, označení)  došlo ke sjednocení vzhledu čekáren a vytvoření specifického stylu, který by jasně určoval příslušnost k městu Proseč.

Logo MAS Litomyšlsko o.p.s.Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 2013 - příprava realizace projektu
  • 2013 - vyhodnocení projektu MAS Litomyšlsko o.p.s a schválení přidělení dotace na jeho realizaci
  • 2013 - čekání na vyhodnocení projektu MAS Litomyšlsko o.p.s.
  • 2013 - Město Proseč podává žádost o dotaci MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci 6. výzvy
  • 2013 - zhodnocení stavu a příprava PD
Dokumenty