Parkoviště u firmy Santé a Ergotep v Proseči

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 4. 2012
Datum ukončení
1. 6. 2013

ParkovištěProjekt "Parkoviště u firmy Santé a Ergotep v Proseči" řeší zřízení nových parkovacích stání zejména pro potřeby vzdělávacího střediska Ergoeduka, firmy Ergotep, družstvo invalidů a občanů města Proseč. Součástí projektu je také oprava stávající vozovky u parkovacích stání, zřízení zpevněných ploch a zeleně. Odvodnění bude zajištěno pomocí vpustí napojené do dešťové kanalizace - viz. objekt SO 101 Komunikace a parkovací stání. Díky zřízení parkovacích stání je také nutná přeložka sdělovacích kabelů - viz. objekt SO401 Přeložka vedení Telefónica CR, a.s.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 2013 - dokončeno
  • 2013 - zahájení realizace projektu (jaro 2013)
  • 2012 - uzavřena smlouva o společné realizaci projektu s firmou ERGOTEP
  • 2012 - zadání zpracování PD ve stupni DSP
  • 2011 - zadání zpracování PD ve stupni DÚR
Dokumenty