Kanalizace Proseč – Záboří 1.část

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 2. 2012
Datum ukončení
1. 8. 2013

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 5 obytných objektů v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude jednotná, bude napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV.

Postup výstavby:

Výstavba kanalizace bude prováděna vždy od místa napojení proti spádu potrubí. Stoka Z-1 bude napojena šachtou ŠZ-1-01, která bude osazena na výřezu ve stávající stoce. Stoka bude končit v místní komunikaci před objektem č.p. 4. Stoka Z-2 bude napojena na stávající stoku za šachtou ŠA1-73. Střední úsek stoky vede po hrázi Zábořského rybníka. V tomto úseku bude v délce 30,0m proveden těsnící jílový zásyp potrubí. Stoka bude ukončena za překopem potoka na zahradě č.p. 81.

Dokumenty
c.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_1_tz.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_3.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_4.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_5.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_6_bet.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_6_bet_vzor.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_6_plast.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
f_7.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)