Jednání Rady města Proseč č. 1/2014

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2014
Kategorie
Rada města
Datum konání
14. 1. 2014
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
19. 3. 2014

Program:                                

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Kanalizace k nemovitosti čp. 235

4. Podání žádostí o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje

5. Komise na otevírání obálek

6. Hodnotící komise

7. Publikační manuál města Proseč

8. Koncepce rozvoje muzea pro roky 2014 – 2016

9. Cenová nabídka na dodávku a montáž osvětlení

10. Příloha směrnice č. 1/2013

11. Účast města Proseč v soutěži Zlatý erb 2014

12. Aktualizace dokumentů Pečovatelské služby Proseč

13. Dovybavení zázemí Pečovatelské služby Proseč v čp. 344

14. Změna pracovní doby Pečovatelské služby Proseč

15. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s.

16. Aktualizace č. 2 Pravidel pro pronajímání pozemků

17. Příspěvek Městské knihovny Chrudim

18. Žádost firmy VCES, a.s.

19. Darovací smlouva – Ergotep „Prosečská univerzita“

20. Darovací smlouva – Ergotep „Muzikohrátky“

21. Tříkrálová sbírka 2014

22. Skácení památného stromu

23. Dohoda č. 03/2014 o provedení záchr. archeolog. Výzkumu

24. Rozpočtové změny

Dokumenty
provozni_rad_ps.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
cez.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
dodatek_vces.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
ergotep.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
dohoda_03-2014.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
u_rm_1_14.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:47
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu