Jednání rady města Proseč č. 10/2012

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
10/2012
Kategorie
Rada města
Datum konání
15. 5. 2012
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
31. 3. 2016

Program:                  

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Navrhnutí termínu jednání zastupitelstva

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby

5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby

7. VZ Zateplení MŠ a ZŠ

8. Organizační řád a standarty Pečovatelské služby Proseč

9. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

10. Zrušení zadaných úkolů

11.  Převod pozemků od ÚZS

12.  Návrh na řešení neobydlené nemovitosti čp. 105 k.ú. Záboří u Proseče

13.  Restaurátorské ošetření Sloupu Nejsvětější Trojice v Proseči

14.  Kupní smlouva a dohoda mezi městem Proseč a rodinou Munkovou

15.  Jednání se zástupci OREDO

16.  Kontrola projektů města z let 2007 až 2010

17.  Plnění rozpočtu v roce 2012

18.  Žádost o změnu kategorie SDH Proseč z JPO III do JPO II

19.  Žádost o rozšíření skládky

20.  Zájem o odkup obecních bytů

21.  Malá Proseč Terézy Novákové

22.  Ležáky 70. výročí

Dokumenty