Záměr prodeje pozemků: p. č. 6 v k.ú. Česká Rybná, p.č. 1060/18 v k.ú. Proseč u Skutče

Datum vyvěšení na úřední desce
6. 12. 2017
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
21. 12. 2017
Dokumenty