Veřejná vyhláška - Obytný soubor "Vyhlídka" - Proseč, technická infrastruktura, SO 101 - Místní komunikace