Registr smluv

Označení smlouvy Seřadit sestupně Datum schválení Platnost smlouvy od Schvalující orgán IČ protistrany
AVE - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S/C031/5000011/2015/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 23. 11. 2015 27. 11. 2015 RM 49356089
AVE - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. S/C031/5000011/2015/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 28. 11. 2016 20. 12. 2016 RM 49356089
AVE - Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. S/C031/5000011/2015/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 8. 8. 2017 10. 8. 2017 RM 49356089
AVE - Smlouva č. S/C031/5000011/2014/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 9. 12. 2013 19. 12. 2013 ZM 49356089
AVE - Smlouva č. S/C031/5000011/2015/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 16. 12. 2014 19. 1. 2015 RM 49356089
ČEZ - Smlouva č. Z_S_24_12_8120046958 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 13. 9. 2017 14. 9. 2017 RM 24729035
ČEZ - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. Z_S14_8120060542 11. 7. 2017 16. 8. 2017 RM 24729035
Darovací smlouva 10. 6. 2019 28. 6. 2019 RM 60460709
Darovací smlouva "Babybox v Pardubicích" 18. 10. 2016 20. 10. 2016 RM IČ není zadáno
Darovací smlouva "O Perníkovou popelnici 2015" 30. 8. 2016 8. 9. 2016 RM IČ není zadáno