AVE - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S/C031/5000011/2015/001 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu

IČ protistrany
49356089
Printer Friendly, PDF & Email
Perex
Dodatek smlouvy, jehož předmětem je prodloužení trvání smlouvy do 31.12.2016
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
Klíčová slova smlouvy
10. 12. 2015 21. 11. 2017