ČEZ - Smlouva č. Z_S_24_12_8120046958 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

IČ protistrany
24729035
Printer Friendly, PDF & Email
Perex
Smlouva o realizaci přeložky KNN U kostela
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
Klíčová slova smlouvy
20. 9. 2017 20. 9. 2017