Dodatek č. 1 ke sml. o poskytnutí účelové dotace - podpora sociálních služeb

IČ protistrany
70892822
Printer Friendly, PDF & Email
Schvalující orgán
RM
Datum smlouvy
Datum schválení
Dokumenty
29. 11. 2018 29. 11. 2018