Fond rozvoje bydlení nabízí občanům nové bezúročné půjčky

Fond rozvoje bydlení
Printer Friendly and PDF

Zastupitelstvo města Proseč na svém červnovém jednání schválilo změnu využití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení zřízeného městem Proseč. Nově je možné žádat město o bezúročné finanční půjčky na zřízení nové kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přípojky plynu, nebo v lokalitách, kde není vybudována kanalizace na vybudování domovní ČOV a v lokalitách, kde není vodovod, na vybudování nového zdroje vody. Výše bezúročné půjčky na jednu přípojku je maximálně 20 tisíc korun se splatností 3 roky. Žádat mohou pouze majitelé nemovitostí s trvalým pobytem na území města. Cílem je pomoci našim občanům napojit nemovitosti na základní technickou infrastrukturu a celkově snížit ekologickou zátěž města.

Dokumenty
4. 2. 2017 5. 3. 2017