Fond rozvoje bydlení nabízí občanům nové bezúročné půjčky

Fond rozvoje bydlení
Printer Friendly, PDF & Email

Zastupitelstvo města Proseč na svém červnovém jednání schválilo změnu využití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení zřízeného městem Proseč. Nově je možné žádat město o bezúročné finanční půjčky na zřízení nové kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přípojky plynu, nebo v lokalitách, kde není vybudována kanalizace na vybudování domovní ČOV a v lokalitách, kde není vodovod, na vybudování nového zdroje vody. Výše bezúročné půjčky na jednu přípojku je maximálně 20 tisíc korun se splatností 3 roky. Žádat mohou pouze majitelé nemovitostí s trvalým pobytem na území města. Cílem je pomoci našim občanům napojit nemovitosti na základní technickou infrastrukturu a celkově snížit ekologickou zátěž města.

Dokumenty
4. 7. 2017 5. 7. 2017