Vnější zpevněné plochy kolem areálu sběrného dvora