Oprava střechy skladu (stavebniny)

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 4. 2013
Datum ukončení
1. 12. 2014

Předmětem zakázky je provedení opravy střech budovy, která je užívána jako skladovací prostory pro potřeby Prosečských služeb s.r.o.

V rámci opravy bude odstraněna střešní konstrukce, zdivo do úrovně stropní konstrukce a stropní konstrukce. Stávající obvodové zdivo bude opatřeno železobetonovým věncem ve výšce 3800 mm. V místě styku střech bude objekt opatřen protipožárním štítem. Štít bude vybudován na rozšířeném železobetonovém věnci. Střešní konstrukci budou tvořit dřevěné vazníky, krytina bude z vlnitého plechu na latích tl. 0,7 mm. Stropní podhled bude sádrokartonový zavěšený na střešní konstrukci. V objektu je poškozený zděný pilíř, který bude rozebrán a znovu vyzděn.

Práce budou provedeny podle projektové dokumentace vypracované Ing. Martinem Novákem v dubnu 2013 pod zakázkovým číslem 06/2013, jejíž elektronická podoba tvoří přílohu této výzvy.

Dodavatel se bude při realizaci řídit rovněž podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které bude na akci vydáno.

Dokumenty
c_situace.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
d.1.2.35_rezy.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
d.1.2.67_rezy.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
vykaz_vymer.xls
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)