Obchodní koncepce města Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Realizace
Datum zahájení
1. 5. 2013
Datum ukončení
31. 12. 2017

Rada města Proseč schválila usnesením č. 5/2013 vytvoření rozvojového dokumentu Obchodní koncepce města Proseč (OKMP) a pověřila Komisi rozvoje města sestavením tohoto dokumentu. Dokument bude poté předložen radě města, která ho následně předloží ke schválení Zastupitelstvu města Proseč. Dokument by měl být složen ze dvou části - Marketingová strategie města Proseč a Obchodní strategie města Proseč. Marketingová část by měla navrhnout cesty jak zlepšit prezentaci města navenek a komunikaci s návštěvníkem a občanem města. Obchodní část definuje zefektivnění správy obecního majetku a možnosti zlepšení nabídky služeb města. Hotová je zatím kapitola Publikační manuál první části Marketingové strategie města Proseč.

Nyní je projekt dočasně pozastaven.

Dokumenty
u_rm_5_13.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)