Kanalizace Proseč – stoka „Ax“

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 10. 2012
Datum ukončení
1. 8. 2013

Na kanalizační stoku budou napojeny objekty čp. 26 a čp. 24. V místě připojení objektu čp.26 bude vysazena odbočka UREA DN/150-45st. s kolenem 150/45st. pro napojení rodinného domu. Do koncové šachty ŠAX-3 na stoce „Ax“ bude napojena domovní přípojka čp.24. Každá přípojka bude zakončená kontrolní šachtou DN 300. Šachta bude ukončena litinovým poklopem pro zatížení 40t v komunikaci.

Dokumenty
d_3.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
d_4.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)
d_6.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)