Infrastruktura pro RD v lokalitě “Za Hřbitovem“ – Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 10. 2012
Datum ukončení
1. 8. 2015

TI za hřbitovem - ProsečProjekt zajistí základní technickou infrastrukturu pro budoucí výstavbu rodinných domů. V rámci technické infrastruktury je navržena obslužná komunikace a inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení. Lokalita pro výstavbu je vybraná dle schváleného územního plánu, v místě plochy, která je určená pro bydlení. Navazuje na stávající zástavbu obce. Druh pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha. Pozemek je mírně svažitý.

Stavba se nachází jihovýchodně od náměstí v prostoru za hřbitovem. Celkem se jedná o vybudování infrastruktury pro 6 stavebních parcel.

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Historie projektu:

  • 2014 - příprava projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • 2013 - uzavřeny smlouvy s dodavateli EE a plynu
  • 2013 - zpracováno stanovisko Policie ČR k DÚR
  • 2013 - zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • 2012 - zpracování studie dotčené lokality
Dokumenty
c_1.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
c_2.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
c_3.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
d_1.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
d_2.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
d_3.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
policie.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
cez.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
rwe.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)