Evangelický hřbitov v Proseči: Rekonstrukce chodníků a meditační prostor

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 12. 2012
Datum ukončení
1. 6. 2014

Vizualizace projektuPředmětem projektu nazvaného „Evangelický hřbitov v Proseči: rekonstrukce chodníků a meditační prostor“ je celková rekonstrukce komunikačních tras na tomto hřbitově s vytvořením nových zpevněných chodníků. Hlavním bodem celé rekonstrukce je prostor přiléhající k severní stěně kostela, kde se setkávají hlavní trasy chodníků a kam se chodí pro vodu na zalévání.

Toto místo je architektonicky navrženo jako nepravidelná dlážděná plocha navazující na ostatní rekonstruované a plánované cesty. Zdroj vody v podobě pramínku je umístěn ve výklenku kamenné stavby představující stylizovanou skálu, která tvoří ideový motiv celé klidové zóny. Pramen vyvěrající ze skalní dutiny je uměleckým ztvárněním slov biblického žalmu 78 (verše 15.16): „Rozpoltil na poušti skály… bystřiny vyvedl ze skalního štítu“. Tento biblický text, který vyznává mimořádné zaopatření Božího lidu vodou během jeho cesty přes poušť do země odpočinutí, nabízí tomuto místu odpočinku jeho duchovní rozměr. Text žalmu bude výtvarně přenesen na stěnu kostela, která tvoří pozadí odpočinkové plochy.

Na kamenný objekt s pramenem vody a s kohoutem k plnění konví umístěným na jeho zadní straně navazují masivní dřevěné desky na sednutí, podepřené kamennými boky. Vše je doplněno vertikálním prvkem, kanelovanými dřevěnými sloupy z přirozeně zakřivených kmenů, které tematicky navazují na nosné kamenné sloupy uvnitř kostela a zároveň dotvářejí atmosféru místa.

Všechny chodníky jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek na bezbariérový přístup. Je plánováno umístění odpadových košů v areálu hřbitova. Součástí projektu je výsadba zeleně v místech, která budou dotčena rekonstrukčními pracemi, a dojde také k novému vysázení dřevin na místech, kde byly v nedávné době vykáceny.

Evangelický kostel v Proseči se hřbitovem, blízkou farou, památkově chráněnou roubenou budovou staré evangelické školy a nedalekým domkem spisovatelky Terézy Novákové tvoří výjimečný architektonický celek a je považováno za jedno z kulturně historických center města Proseče. Cílem projektu Klidové zóny na evangelickém hřbitově v Proseči je přispět k rozvoji potenciálu a k dobré praktické použitelnosti tohoto místa.

Logo MAS Litomyšlsko o.p.s.Projekt je v souladu se strategickým dokumentem - Program rozvoje města Proseč

Město Proseč je partner a spoluinvestor projektu.

Historie projektu:

  • 2013 - vyhodnocení projektu MAS Litomyšlsko o.p.s a schválení přidělení dotace na jeho realizaci
  • 2013 - ČCE Proseč podává žádost o dotaci MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci 6. výzvy
  • 2013 - zpracování komplexního projektu (MgA. Marek Rejent a Mgr. Lukáš Klíma)
  • 2012 - zpracování studie řešení dotčené lokality (MgA. Marek Rejent)
Dokumenty
eh_kresba.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:44
freelyAdmin
Thumbnail
Soubor(y)