Volný čas

Přečtěte si, co Vás letos na prosečském festivalu ŠumSadu čeká...
Městská knihovna je od 28. 4. 2020 opět otevřena v běžné otevírací době s nutností dodržování uvedených pravidel.
V pondělí 5. února 2018 proběhlo na náměstí Dr. Tošovského v Proseči slavnostní odhalení pamětní desky na budově
bývalé radnice.
Mnoha občanům, jdoucím kolem evangelického kostela, jistě neuniklo, že se na farní zahradě něco děje. Na farní zahradě totiž vzniká nový projekt, jehož dominantou bude prvek Archa.
V sobotu 27. 6. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci u Budislavi, která byla od června 2013 veřejnosti…
Z dotací z Programu rozvoje venkova zprostředkovaných MAS Litomyšlsko se podařilo v území realizovat 4 projekty naučných nebo tematických stezek. Tyto…
Městská knihovna Proseč Školní 70 539 44 Proseč tel.: 469 321 047 e-mail: knihovna@prosec.cz www: www.knihovnaprosec.czMěstská knihovna Proseč na…
MUZEUM DÝMEK PROSEČMuzeum dýmek v Proseči sídlí v historickém roubeném domku čp. 61 na náměstí. Jde o stavení s roubenou světnicí průčelím…