Podnikatel

7. 3. 2017
Průmyslová zóna Proseč je soubor pozemků v majetku města Proseč určených platným územním plánem jako plocha výroby a skladování určená k umístění…
29. 12. 2013
1.) Obyvatelstvo ochotné pracovatV Proseči a okolí jsou lidé zvyklí tvrdě pracovat, tento trend přetrval z dob, kdy mnoho lídí pracovalo v lomech a…
29. 12. 2013
Hlavním cílem zpracování strategických rozvojových dokumentů je společná koordinace veřejných a soukromých aktivit, rozvoj hospodářské prosperity a sociální stability města.
26. 12. 2013
Základem pro každé podnikání je mít připravený podnikatelský záměr, tzn. zmapovat současnou situaci na trhu nebo regionu, vědět co chcete a umíte…