ZATEPLENÍ SOKOLOVNY PROSEČ

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Otevřené řízení (§27)
Platná od
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy zaměřené na snížení energetické náročnosti objektu sokolovny. Zateplení obvodového pláště, střechy (stropu posledního patra) a výměna výplní otvorů. V rámci stavebních prací bude zateplena i část podzemních konstrukcí. Nutná je i úprava hromosvodové jímací soustavy a regulace otopné soustavy na nový stav konstrukcí.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou ING. TOMÁŠEM RAKEM, Truhlářská 263/24, 503 41 Hradec Králové; IČ: 74156179, www.tr-eng.cz. Zpracováno v období: 4/2014, Zpracoval: Ing. Theodor Collino, zodpovědný projektant: Ing. František Karásek.

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 45321000-3 – stavební práce na zateplení objektů

Předpokládaný objem stavebních prací je      5 765 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty
12. 12. 2014 22. 12. 2015