Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči – rozšíření expozice muzea dýmek

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Otevřené řízení (§27)
Platná od
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Předmětem plnění jsou stavební práce spojené s úpravami objektu muzea dýmek č.p. 61 v Proseči, kterými se mění i vnější  vzhled  budovy. Realizací vzniknou nové prostory přístupné z jižní strany novými vraty a provozně propojené průchodem se stávajícími prostory objektu muzea dýmek.

Předmět a rozsah zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou v březnu 2015 pod číslem zakázky 03/2015 Ivanou Šafránkovou, autorizovaná pro pozemní stavby ČKAIT 0701117, Proseč 337, 539 44, tel.: 776 704 066, e-mail: safrankova@unet.cz, Web: projekty-safrankova.cz a výkazem výměr.

Předmět veřejné zakázky je vázán podmínkami stavebního povolení č.j. 605-3/2014-330/R vydaného Hospodářsko-správním odborem MÚ v Proseči dne 9.10. 2014 s nabytím právní moci 25. 10. 2015.

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC:

45212000-6 – stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace

45262800-0 – dostavba budov

Předpokládaný objem stavebních prací je         1 050 000,- Kč bez DPH.

Dokumenty
22. 12. 2015 14. 6. 2016