Revitalizace radnice v Proseči čp. 18

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Platná od
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy zaměřené na snížení energetické náročnosti objektu č.p. 18 – městského úřadu, tedy zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů.

Předmět a rozsah zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2015 Stavební společností Dušánek - Beran s.r.o., Sečská 812, 538 21 Slatiňany, tel.: 469 620 621, 608 484 519, e-mail: dusanek-beran@email.cz a výkazem výměr. Při realizaci budou respektovány veškeré podmínky stavebního povolení a energetického auditu.

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 45321000-3 – stavební práce na zateplení objektů

Předpokládaný objem stavebních prací je 2 858 000,- Kč bez DPH.

Předpoklad zahájení doby plnění: 01. 08. 2015
Předpoklad ukončení doby plnění: 30. 11. 2015

Dokumenty
29. 6. 2015 1. 7. 2015