Regenerace zeleně města Proseč - II. etapa

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na služby
Způsob zadání
Podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Platná od
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Předmětem veřejné zakázky je komplexní obnova zeleně města. Zahrnuje obnovu kosterního stromového patra, části stromořadí a významných ploch zeleně města. Zahrnuje i okolí evangelického kostela, který je v návrhu na zapsání do ÚSKP a návrh obnovy zeleně byl konzultován se specialistou NPÚ – ÚOP Pardubice. Tento projekt je II. etapou obnovy zeleně města Proseče a navazuje na I. etapu, která je v současné době realizována.

Dokumenty
10. 9. 2014 22. 12. 2015