Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Adresa
Proseč, 539 44
Telefon
461 652 111
777 775 807
Kategorie
Organizace - spolky
IČO
601 03 531
Kontaktní osoba
Václav Nádvorník

Popis činnosti

Naše organizace se dle svých stanov zabývá výchovou mládeže a sdružuje také dospělé členy. Středisko Proseč má své specifikum v tom, že část oddílů pracuje v Jarošově a také v Makově, kde máme své klubovny. Činnost je organizována - vedoucí se s dětmi scházejí 1xtýdně cca na 2 hodiny, 1x za měsíc vyrážíme na jedno nebo vícedenní výpravy do okolí a dále a o prázdninách pořádáme čtrnáctidenní táboření. Při své výchovné činnosti využíváme tyto prvky: hodnotová, duchovní a ekologická výchova, pohybové aktivity formou her, sport. hry, poznávání přírody, vlastiv. činnost, táboření, turistika, rukod. činnost, apod. Středisko má 103 členů.

Popis vybavení

Středisko Proseč má pronajaté klubovny v Proseči, v Jarošově a Makově, skladové prostory a tábořiště nedaleko Proseče s vybudovaným dřevěným srubem, který využívá během tábora a během roku na různé akce. Dále vlastníme táborové vybavení, různé turistické a sportovní vybavení, diaprojektor s plátnem, cisternu a stan.

Věkové zaměření

Světlušky - dívky ve věku 6-10let, Vlčata - chlapci ve věku 6-10let, Skautky dívky 11-15let, Skauti chlapci 11-15let, Roverský kmen chlapci a dívky ve věku 16-25let, Dospělí.

Členství

ANO i NE/ Naše činnost je zaměřena především na členy našich oddílů, ale pořádáme i akce, kterých se mohou zúčastnit nečlenové.

Financování

Dotace od ústředí, vlastní činnost a dary od sponzorů.