FK Proseč, z.s.

Printer Friendly, PDF & Email
Adresa
Fotbalový klub, o. s., 539 44 Proseč u Skutče
Telefon
777 91 54 85
Kategorie
Organizace - spolky
IČO
60103191
Kontaktní osoba
Petr Macháček

Popis činnosti

Aktivní zapojení mužstev do okresních a krajských soutěží, pravidelné tréninky pro volný čas mládeže,pořádání kulturních akcí (ples, diskotéka, taneční zábava), pořádání turnajů pro školní mládež a dorost, přátelské utkání starých gard (posvícení). Je vedeno řádné účetnictví pro veškerou činnost!!!

Popis vybavení

Fotbalové hřiště a kabiny v Proseči - majetek města Proseč, inventář a technické prostředky - majetek klubu (traktor na sečení, výzbroj, a výstroj hráčů, plechová garáž, buňka a vybavení bufetu)

Věkové zaměření

Elévové 6 - 7 let (7), mladší žáci 8 - 10 let (11), starší žáci 11 - 15 let (14), dorostenci 16 - 18 let (21), muži 19 a více (19), stará garda po ukončení kariéry až 65 let (16), trenéři - držitelé licencí "C" (7), funkcionáři - vedoucí klub, sekretariát, pokladníci (6). Celkem 132 členů (101 členů aktiv., 72 registr. aktiv. sportovců

Členství

NE/Zcela otevřeno - pro Proseč a široké okolí. Zcela otevřeno - aktivní hráči se dle svého zájmu zaregistrují, trenéři proškolí, funkcionáři jsou vítáni pro dobrovolnou práci - ta je však zavazující.

Financování

Vlastní zdroje - členské příspěvky, příjmy ze vstupného, výdělečná činnost - pořádání spol. akcí. Podpora za umístění reklamy. Cizí zdroje - podpora města a tělovýchovného svazu.