Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 12/2016 12/2016 Prosečský zpravodaj 12/2016
Prosečský zpravodaj 11/2016 11/2016 Prosečský zpravodaj 11/2016
Prosečský zpravodaj 10/2016 10/2016 Prosečský zpravodaj 10/2016
Prosečský zpravodaj 9/2016 9/2016 Prosečský zpravodaj 9/2016
Prosečský zpravodaj 8/2016 8/2016 Prosečský zpravodaj 8/2016
Prosečský zpravodaj 7/2016 7/2016 Prosečský zpravodaj 7/2016
Prosečský zpravodaj 6/2016 6/2016 Prosečský zpravodaj 6/2016
Prosečský zpravodaj 5/2016 5/2016 Prosečský zpravodaj 5/2016
Prosečský zpravodaj 4/2016 4/2016 Prosečský zpravodaj 4/2016
Prosečský zpravodaj 2 - 3/2016 3/2016 Prosečský zpravodaj 2 - 3/2016
Prosečský zpravodaj 1/2016 1/2016 Prosečský zpravodaj 1/2016
Prosečský zpravodaj 12/2015 12/2015 Prosečský zpravodaj 12/2015