Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Proseč

Číslo vyhlášky Název Platná od Platná do Seřadit sestupně Soubor
N/01/2013 Nařízení města Proseč č.1/2013, zákaz podomního a pochůzkového prodeje 1. 6. 2013 zadost.pdf
P/01/2012 Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit 23. 10. 2012 pravidla_pro_poskytovani_prispevku_z_rozpoctu.pdf
OZV/02/2013 OZV č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2014 ozv_2_2013_o_poplatku_za_odpady_pdf_714601.pdf
OZV/2/2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1. 1. 2016 ozv_2_2015.pdf
OZV/05/2011 OZV č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 1. 1. 2012 ozv_5_2011_k_zabezpeceni_mistnich_zalezitosti_verejneho_poradku.pdf
S/01/2014 Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč 4. 3. 2014 smernice_frb_01_2014.pdf
OZV/2/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Proseč 25. 5. 2016 ozv_2_2016_odpad.pdf
OZV č. 2/2018 OZV č. 2/2018, o nočním klidu 1. 1. 2019 OZV_2_2018_nocni_klid.pdf
OZV/01/2013 OZV č. 1/2013, o zrušení městské policie 27. 5. 2013 ozv_1_2013_o_zruseni_mestske_policie.pdf
OZV/01/2014 OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2015 ozv_1_2015_12275.pdf