Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Proseč

Číslo vyhlášky Název Platná od Platná do Seřadit sestupně Soubor
OZV/05/2011 OZV č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 1. 1. 2012 ozv_5_2011_k_zabezpeceni_mistnich_zalezitosti_verejneho_poradku.pdf
S/01/2014 Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč 4. 3. 2014 smernice_frb_01_2014.pdf
OZV/2/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Proseč 25. 5. 2016 ozv_2_2016_odpad.pdf
OZV č. 2/2018 OZV č. 2/2018, o nočním klidu 1. 1. 2019 OZV_2_2018_nocni_klid.pdf
OZV/01/2013 OZV č. 1/2013, o zrušení městské policie 27. 5. 2013 ozv_1_2013_o_zruseni_mestske_policie.pdf
OZV/01/2014 OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2015 ozv_1_2015_12275.pdf
OZV/03/2013 OZV č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč 1. 1. 2014 ozv_3_2013_o_stanoveni_systemu_shromazdovani_pdf_142561.pdf
OZV/3/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2016 ozv_3_2015_o_poplatku_za_odpady.pdf
2/2018 Směrnice města Proseč č. 2/2018, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 6. 11. 2018 s-02-2018_smernice_o_zadavani_verejnych_zakazek_maleho_rozsahu-1.pdf
OZV/06/2011 OZV č. 6/2011, jíž se zakazuje na celém území města Proseč provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 1. 1. 2012 ozv_6_2011_zakaz_hracich_pristroju_a_zarizeni_na_uzemi_mesta.pdf