Směrnice města Proseč č. 2/2018, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu