OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Printer Friendly, PDF & Email
Platná od
Platná do
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
Platnost vyhlášky
Platné
Číslo vyhlášky
OZV/3/2016
Dokumenty
1. 1. 2017 14. 2. 2018