Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství