Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 5/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
5/2020
Kategorie
Zastupitelstvo města
Datum konání
2. 9. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
18. 9. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 11. 2020

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2020
 5. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2020
 6. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2020
 7. Plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 7. 2020
 8. Vyřazení nedokončeného DHM z let 2006 a 2011
 9. Změna č. 2 Územního plánu Proseč
 10. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce VO Paseky
 11. Zrušení částí usnesení zastupitelstva
 12. Metodika prodeje stavebních parcel pro výstavbu RD lokality „Čechalova“ a „Větrná II“
 13. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/47 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“
 14. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1579/34 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“
 15. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/40 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“
 16. Prodej pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 1600/49 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“
 17. Prodej pozemku p. č. 1741/3 v k. ú. Proseč u Skutče
 18. Prodej části pozemku p. č. 1877 v k. ú. Proseč u Skutče
 19. Prodej pozemků v lokalitě „Čechalova“
 20. Odkup pozemků v lokalitě „Čechalova“
 21. Žádost o směnu částí pozemků v k.ú. Miřetín
 22. Prodej části pozemku p. č. 2977/15 v k. ú. Česká Rybná
 23. Odkup části pozemku p. č. 110 v k. ú. Česká Rybná
 24. Petice občanů – dopravní bezpečnost ulice Pasecká
 25. Usnesení
Dokumenty