Jednání z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 5/2022