Zastupitelstvo a rada

19. 4. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury se společnostmi Vodárenská společnost…
12. 4. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Záměr bezúplatného převodu komunikace III/35410 z majetku Pardubického kraje do majetku města Proseč…
4. 4. 2022
Program: Schválení programu Volba návrhové komise Volba ověřovatelů zápisu Zápis z Finančního výboru Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2021…
4. 4. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce „Proseč – ul. Čechalova a Ke Koupališti: Technická…
16. 3. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Odsouzení invaze ruských vojsk na Ukrajinu 3. Informace hejtmana Pardubického kraje týkající se…
4. 3. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Memorandum o spolupráci mezi městy Skuteč a Proseč o zachování stavebního úřadu 3. Prosečské služby…
2. 3. 2022
Program: 1.     Schválení programu 2.     Volba návrhové komise 3.     Volba ověřovatelů zápisu 4.     Zápis z Finančního výboru 5.     Uzavření…
21. 2. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Vypsání poptávkového řízení na stavební práce akce „lokalita Čechalova“ 3. Cenová nabídka na výkon…
7. 2. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o…
1. 2. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč 3.…