Zastupitelstvo a rada

23. 7. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Poskytnutí materiální pomoci lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku s Břeclavsku 3. Poskytnutí…
12. 7. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Zrušení veřejné zakázky „Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč“ 3.…
12. 7. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Jmenování členů konkursní komise 3. Schválení dalších odborníků s hlasem poradním do konkursní komise…
28. 6. 2021
Program: Schválení programu Volba návrhové komise Volba ověřovatelů zápisu Situace v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč Dosavadní postup Rady…
25. 6. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Návrh dvou členů za zřizovatele do konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové…
14. 6. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 3. Informace k…
2. 6. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl…
1. 6. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Pověření osoby k výkonu agendy ředitele školy 3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení…
28. 5. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Jmenování osoby pověřené výkonem agendy ředitele školy
27. 5. 2021
Program         1. Organizační záležitosti 2. Situace v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč