Zastupitelstvo a rada

20. 1. 2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2023, které se uskuteční v pondělí dne 30. ledna 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti …
6. 12. 2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2022, které se uskuteční ve čtvrtek dne 15. prosince 2022 v 16 hodin v zasedací místnosti …
21. 11. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Výběr dodavatele akce „Město Proseč: Místní energetická koncepce 3. Výběr dodavatele akce „Město…
31. 10. 2022
Program        1. Organizační záležitosti 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Obytný soubor „VYHLÍDKA“ – Proseč – I. etapa –…
18. 10. 2022
Program: - složení slibu členů Zastupitelstva města Proseč - organizační záležitosti - určení počtu místostarostů - určení funkcí, které budou…
5. 10. 2022
Program: 1. Schválení programu 2. Volba návrhové komise 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Zápis z Finančního výboru 5. Rozpočtové opatření č. 4/RM/…
30. 9. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Prodej či směna pozemku 3. Vlhkost v ordinaci praktického lékaře 4. Cenová nabídka na dodávku a…
5. 9. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Doporučení AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová 3. Původní záměr uzavřít Dodatek č. 1 k dříve uzavřeným…
11. 8. 2022
Program         1. Organizační záležitosti 2. Informace ředitelky příspěvkové organizace 3. Usnesení Nejvyššího soudu ČR v soudním sporu 4.…