Jednání Rady města Proseč č. 9/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
9/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
20. 4. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
30. 4. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 5. 2020

Program

1. Organizační záležitosti
2. Písemná zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Kanalizace
Proseč – VI. etapa“ a výběr dodavatele
3. Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Česká Rybná s Lesy ČR dle
Přílohy
4. Zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p. č. 2977/15 v k.ú. Česká
Rybná
5. Zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 104 v k.ú. Podměstí a části
pozemku p.č. 1901 v k.ú. Proseč u Skutče
6. souhlasné stanovisko akce „Proseč – místní část Česká Rybná, rozšíření
vodovodu“
7. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2001194/VB/01 název stavby: „Proseč, lokalita
„VYHLÍDKA“
8. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
2018183/VB3
9. Smlouva o přistoupení a spolupráci ve skupině „FSC-SY“
10. Dopis hejtmana Pardubického kraje o postupném ukončení zásobování
ochrannými pomůckami
11. Demolice objektu čp. 16 (st.p. 33 k.ú. Proseč u Skutče)
12. Kupní smlouva č. 9420000990/2020 s GasNet, s.r.o. na odkoupení plynové
Přípojky
13. Smlouva č. Z_S14_12_8120074350 s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 24729035) na
přeložku a demontáž nn přípojky

Dokumenty
u_rm_09_20web_0.pdf
Čt, 06/04/2020 - 13:49
Karolína Víchová
Thumbnail
z_rm_9_20web.pdf
Čt, 06/04/2020 - 13:50
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)