Jednání Rady města Proseč č. 29/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
29/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
27. 12. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
18. 1. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
18. 2. 2019

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

3. Cenová nabídka firmy Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s PODA a.s.

5. Cenová nabídka Ivany Šafránkové (IČ: 65208340) na zhotovení PD

6. Rozpočtová opatření č. 9/RM/2018

7. Cenová nabídka firmy EGRANT s.r.o.

8. Zánik dohody o vzájemném pronájmu pozemků

Dokumenty