Jednání Rady města Proseč č. 24/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
24/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
5. 11. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
4. 12. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
4. 1. 2020

Program

1. Organizační záležitosti
2. Zveřejnění záměru, v souladu s § 39 odst.1 č.128/200 Sb, v platném
znění, pronájmu nebytových prostor v majetku města Proseč na adrese
náměstí Dr. Tošovského 12, 539 44 Proseč (p.p.č.st.27, k.ú. Proseč u
Skutče)
3. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2976/1, čast p.p.č. 300/4 a st.p.č.
236 v k.ú. Česká Rybná
4. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2638/1 v k.ú. Záboří u Proseče
5. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1873/8 v k.ú. Proseč u Skutče
6. Zveřejnění záměru odkoupení p.p.č. 3154 a p.p.č. 2983 v k.ú Česká
Rybná
7. Smlouva s Pardubickým krajem č. OŽPZ/19/25363 o poskytnutí finanční
Podpory
8. Dodatek č.1 ke smlouvě s Pardubickým krajem č. OSV/19/20557 o
poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
9. Žádost o podání vysvětlení k platnému územnímu plánu a využití
Pozemků
10. Pořízení uměleckého díla do majetku města
11. Smlouva o dodání radaru DRT300 č.134/20149 s firmou BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o.
12. Prodloužení všech smluv o nájmu bytu dle přílohy.
13. Prodloužení nájemní smlouvy s firmou DIMATEX CS, spol.s.r.o.
14. Rozpočtové opatření č.5/RM/2019
15. Plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2019
16. Dodatek č.1 ke smlouvě č.O-62/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace
a odstranění komunálního odpadu s firmou Technické služby Hlinsko,
s.r.o
17. Informace ředitele školy k připravované stávce dne 6.11.2

 

Dokumenty
u_rm_24_19_web.pdf
Čt, 12/05/2019 - 12:11
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_24_19web.pdf
Čt, 12/05/2019 - 12:13
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)