Jednání Rady města Proseč č. 23/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
23/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
6. 11. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
12. 11. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
12. 12. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Stanovisko CRR k projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001078 "Pořízení požárního vozidla pro město  Proseč"

3. Směrnici města Proseč č. 2/2018 – zadávání veřejných zakázek

4. Studie záměru ERGOTEP rozšíření průmyslové zóny

5. Podání žádosti o dotaci v rámci nové výzvy WIFI4EU

6. Cenová nabídka na zabezpečovací systém Městského úřadu Proseč

7. Žádost o dotaci "Veřejné osvětlení Česká Rybná"

8. Průběh akce Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz

9. Cenová nabídka na zpracování pasportu informačního systému města

10. Návrhy jízdních řádů s platností od 9. 12. 2018 do 14.12.2019

11. Smlouvy Kanalizace Proseč - VI. etapa

12. Prodloužení nájemních smluv k nájmu bytů, nebytových prostor a     pozemků

13. Cenová nabídka na osvětlení vánočního stromu na náměstí

14. Stanovení výše stočného pro Proseč a Bor u Skutče na rok 2019

15. Cenová nabídka na výrobu Prosečského betlému

Dokumenty