Jednání Rady města Proseč č. 22/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
22/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
30. 10. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
22. 11. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
22. 12. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Podání žádosti o dotaci na akci „Veřejné osvětlení Česká Rybná“

3. Přijetí navýšené dotace  z PK a uzavření dodatku ke sml. č. OSV/18/20456

4. Pořízení nové vánoční výzdoby

5. Pověření zastupitele vyřešit majetkoprávní vztahy

6. Postupná revitalizace rybníků a vodních nádrží

7. Informace zastupitele ve věci narovnání majetkoprávních vztahů

8. Příprava návrhu dvousložkové formy účtování stočného

9. Informace starosty o přípravách projektu Kanalizace Proseč – VI. etapa

10. Dodatek č. 1 ke směrnici o inventarizaci majetku a závazků města

11. Provedení řádné inventarizace majetku

12. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2018

13. Návrh oddávajících

14. Informace starosty o kontrole Finančního úřadu pro Pardubický kraj

15. Cenová nabídka firmy DKV elektro spol. s r.o.

16. Pořízení uměleckého díla do majetku města

Dokumenty