Jednání rady města Proseč č. 21/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
21/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
21. 9. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
1. 10. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 11. 2020

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Protokol o otevírání obálek v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“

3. Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“

4. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Dětské hřiště Proseč“

5. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2020

6. Změna místa OVK č. 1 (Proseč) pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

7. Záměr prodeje pozemků p. č. 10 a 4 v k. ú. Záboří u Proseče

8. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí

9. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1279/16 v k. ú. Proseč u Skutče

10. Dopis občanů obce Bor u Skutče s žádostí o opravu místní komunikace vedoucí z Proseče do osady Pasíčka

11. Řádná inventarizace majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2020

Dokumenty