Jednání Rady města Proseč č. 20/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
20/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 9. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
5. 10. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 11. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Informace starosty města - zrealizované investiční akce

3. Informace místostarosty – havarijní stav mostu v Záboří v Na Ručičce

4. Úhrada nákladů spojených s městskou akcí – Strom Olgy Havlové

5. Odpuštění části stočného příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč

6. Zveřejnění záměru odkupu pozemku

7. Informace starosty města o právních krocích města

8. Nabídka na vyřešení majetkoprávních vztahů

9. Souhlas se stavbou pergoly

10. Cenová nabídka firmy Stavitelství-Háněl s.r.o.

11. Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o.

12. Rozpočtové opatření č. 5/RM/2018

13. Cenová nabídka firmy inpublic group s.r.o.

14. Nájemní smlouva s politickým hnutím Starostové a nezávislí

15. Uzavření pojistné smlouvy – havarijní pojištění vozidla TATRA 325

16. Cenová nabídka Ivany Šafránkové

17. Ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v čp. 344

18. Přidělení bytu č. 2 v čp. 344

19. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku

20. Smlouva o vytvoření autorského díla

21. Cenová nabídka – rekonstrukce komínu v čp. 132

22. Cenová nabídka – vícepráce „Revitalizace radnice v Proseči“

Dokumenty