Jednání Rady města Proseč č. 19/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
19/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
10. 9. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
21. 9. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
22. 10. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Přidělení bytu č. 1 v DPS

3. Smlouva budoucí směnná

4. Záměr ČEZ distribuce a.s. – přeložka vedení NN do země

5. Cenová nabídka od firmy Chameleos s.r.o.

6. Žádost o slevu na stočném

7. Dopis 

8. Pozastavení realizace směny pozemků

9. Žaloba o určení vlastnictví podaná majitelem nemovitosti v k.ú. Česká Rybná

10. Návrh smlouvy o podmínkách budování infrastruktury

11. Znalecký posudek na ocenění pozemků v k.ů. Proseč u Skutče

Dokumenty
z_rm_19_18_web.pdf
Pá, 09/21/2018 - 08:47
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)