Jednání rady města Proseč č. 18/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
18/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
11. 8. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
26. 8. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
29. 9. 2020

Program        

1. Organizační záležitosti

2. Smlouvu č. 20_SOP_01_4121686874 na zřízení odběrného místa 3x20A v České

Rybné

3. Cenová nabídka firmy ARTEMIA, s.r.o. na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu

4. Smlouva a cenová nabídka od firmy GREMATA, s.r.o. na dodávku 4ks multifunkčních tiskáren značky HP

5. Uvolnění bytu č. 10 v majetku města na adrese Školní čp. 344, Proseč

6. Změna přidělení bytu z č. 4 do č. 10 na adrese Školní čp. 344, Proseč

7. Přidělení a pronájem bytu č. 4 v majetku města na adrese Školní čp. 344, Proseč

8. Aktualizace seznamu žadatelů o nájemní byty v majetku města

9. Přidělení a pronájem bytu v majetku města na adrese Rybenská čp. 298, Proseč

10. Prodej p.p.č. 3113/4 a 271/5 vše k. ú. Česká Rybná v majetku města Proseč

11. Směna části p.p.č. 3049 k. ú. Česká Rybná v majetku města Proseč za část p.p.č. 179/1 k.ú. Česká Rybná v majetku Ing. Jana Zacha

12. Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizace akce „Veřejné osvětlení Paseky“

Dokumenty