Jednání Rady města Proseč č. 1/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
1/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
9. 1. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
5. 2. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
5. 3. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání

3. Výzva OPŽP k nápravě v rámci akce „Zateplení sokolovny“

4. Informace k projektu „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

5. Prodej pozemkové parcely č. 1073 v k.ú. Proseč u Skutče

6. Účast na pietní akci na bývalém popravišti pardubického Zámečku

7. Zápis o otevření pokladniček z Tříkrálové sbírky 2018

8. Žádost spolku Duha Miřetín, IČ: 65401778

9. Smlouva č. IV-12-2016703/VB01 „Proseč-Terezy Novákové 823/1-knn-Rejmanová“

10. Ukončení nájemní smlouvy bytových a nebytových prostor bytu v čp. 252

11. zrušení kaucí pro nově uzavírané smlouvy o nájmu městských bytů

12. Přidělení bytových a nebytových prostor bytu B v čp. 252

13. Problematika pojmenování ulic

14. Smlouva č. IZ-12-2000380/VB/1 „Proseč PR.ZÓNA-PŘEL.VENK.VN.-MĚST.PROSEČ“

15. Podání žádosti SPÚ o převedení pozemku par.č. 1562/11 k.ú. Proseč u Skuče

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

17. Účast v dražbě č. 081EX 50800/11-232

Dokumenty
u_rm_1_18.pdf
Po, 02/05/2018 - 08:37
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
Kategorie dokumentu