Jednání Rady města Proseč č. 11/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
11/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
2. 5. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
9. 5. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
9. 6. 2019

Program:                        

1. Organizační záležitosti

2. Umístění reklamních ukazatelů na veřejné prostranství

3. Cenová nabídka na doplnění dopravního značení v Proseči

4. Cenová nabídka na vícepráce spojené s rekonstrukcí interiéru městského úřadu

5. Oznámení o konání soukromé akce v souladu s obecně závaznou vyhláškou

6. Indikativní nabídka na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru

7. Smlouva o poskytování poradenských a servisních služeb s firmou MAJT, s.r.o.

8. Závěrečný návrh ve věci žaloby Čj. 11C 172/2015

9. Vyjádření SPÚ ČR včetně souhlasného stanoviska – výstavba přečerpávací stanice

10. Cenová nabídka na výstavbu komunikace pro RD na p.p.č. 1868/7 v k.. Proseč u Skutče

11. Informace z jednání o odprodeji řadu splaškové kanalizace městu

Dokumenty