Zvěřejnění záměru prodeje p.č. 1834/22, 1834/23 a 1861/1 v k.ú.Proseč u Skutče