Zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 675 v k.ú. Podměstí a části pozemku p.č. 1899 v k.u. Proseč u Skutče