Zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p. č. 2977/15 v k.ú. Česká Rybná