Záměr pronájmu pozemku p. č. 370/3 v k. ú. Podměstí